2017–2018 Eğitim Öğretim Desteği

destek

2017–2018 Eğitim Öğretim Desteği

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLECEK BELGELER

 Başvurular 10 Ağustos 2017 -06 Eylül 2017 tarihleri arasında öğrencinin kayıtlı olduğu okullar üzerinden yapılacaktır.

 Aşağıda anılan tüm belgelerin asılları okula ibraz edilecektir.

 a) Öğrencinin 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

b) Eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi sunmalıdır.

c) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir

ç) Öğrencinin anne ve babasının sağ/ölü olduğuna veya ayrı olduğu durumlarına ilişkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne ibraz edilecektir.

d) 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara ilişkin resmi belgenin aslı okula ibraz edilecektir.

*Velinin başvurusu sonucunda Eğitim Öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanıp kazanmadığı belirlenecektir.

*Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Desteği Klavuzu’nu açmak için tıklayınız!

pdf