Matematik

Matematik

MATEMATİK

Matematik bölümü olarak ‘ Her öğrenci matematiği öğrenir.’ cümlesini temel almaktayız. Matematik öğrenme süreci temel matematiksel kavramların kazanılmasından çok daha fazlasını içermektedir. Bu amaçla tasarlanan öğretim programımız ile öğrencilerimizin bugünü ve geleceği keşfetmede ihtiyaç duyacakları matematiksel bilgi, düşünme, beceri ve tutumlarını geliştirmeleri, karşılaştıkları günlük yaşam problemlerini matematiksel akıl yürütme yolları ile çözebilmeleri, matematiği günlük yaşam ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmeleri hedeflenmiştir.

Matematik bölümü, öğrencilerimizin matematiksel kavramları yapılandırmalarını sağlayacak uygun öğrenme ortamları tasarlamayı hedeflerken bir yandan da temel matematiksel beceriler olan akıl yürütme, problem çözme, ilişkilendirme, iletişim ve modelleme gibi becerilerin geliştirilmesini hedef almaktadır. Bunun yanında, öğrencilerin bağımsız düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, öz denetim gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesini arzu etmektedir. Bunun içinde, öğrenciyi merkeze alan matematiksel kavramları ve temel becerileri keşfedici bir ortamda yapılandırabilecekleri zengin öğrenme ortamları tasarlanmasına özellikle önem vermektedir.

Matematik bölümü, öğrencileri, matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş iyi birer problem çözücü olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Geleneksel işlemsel ve bilgi odaklı matematik öğretimi yerine matematiksel kavramların sınıf ortamında tartışmalar sonucunda yapılandırıldığı kavramsal bir yaklaşımı esas almaktadır.

Matematik dersi işlenirken öğretilen bilgiler, etkileşimli alıştırmalar yaparak, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak, projeler geliştirerek, okul dışı bilimsel gezilere giderek pekiştirilmektedir. Öğrencilerin matematik sürecinde aktif katılımcı olması esas alınmaktadır.