Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler

COĞRAFYA

Çevre bilinci gelişmiş, çevresini tanıyan, doğaya duyarlı, coğrafi sorgulama bilinci kazanmış, üretken, doğal ve tarihi çevreyi koruyan, çevreyi gelecek nesilleri düşünerek kullanan, ülkeye ait coğrafi değerlerden yola çıkarak uluslararası coğrafi değerleri koruyan ve benimseyen, vatan bilinci gelişmiş, yenilikler açık, hep daha fazlasını isteyen bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir. Ayrıca sınıflarımızda bulunan coğrafi materyaller, eğitsel içerikli ders CD’ leri ile öğrencinin derslere aktif olarak katılması ve bilgiyi özümsemesi amaçlanmaktadır. Bunların dışında deneme sınavları ile öğrencinin akademik gelişimi takip edilmektedir. Yaptığımız eğitsel gezilerle öğrencilere somut yaşantılar sağlamakta ve öğrencinin bilgiyi ilk elden kazanması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin kendini geliştirmesi ve araştırma – inceleme yetkinliği kazanması için yapılan Proje yarışmalarına öğrenci katılması için teşvik edilir, öğretmen öğrenciye rehberlik eder.

TARİH

“Tarih nedir?” sorusuyla başlayan ve 17. yy ’da Voltaire ile başlayan tarih biliminin etik değerleri günümüze derin ışıklar tutuyor. İnsanın ve yaşadığımız dünyanın geçmişidir tarih, bir saniye öncesidir,  Bertolt Brecht’ in dediği gibi:” Tarih bir adım geriye gerilip daha uzun atlayabilmenin yegâne yoludur.” İşte bu görüşle öğrencilerimizi evrensel tarih araştırma metodu çerçevesinde, objektif ve gerçekçi bir yaklaşımla akademik donatıya yürütüyoruz. Sokratik dünya görüşü ve entelektüel birikimleri adına tarihi tüm zenginliği ile işliyor ve öğrencinin ufkunu dünyadaki akranlarına ulaştırabilecek derecede geniş tutmayı amaç ediniyoruz. Öğrenciler tarihi her yönüyle inceliyor, sosyal etkinliklerle, yarışmalarla ve gezilerle içselleştiriyorlar. Tüm bu çerçevede öğrencimize öncelikle bilim etiğini kazandırmaya gayret ederken, geleceğimiz olan yeni nesilleri daha güçlü bireyler haline getireceğimize inanıyoruz.

FELSEFE GRUBU DERSLERİ

Felsefe grubu derslerindeki amacımız; belli bir problemin çeşitli felsefi alanlardaki ele alınış biçimlerini göz önünde bulundurarak felsefi düşünce tarzını kazandırmaktır.

Öğrencinin yaşamında karşılaştığı olaylara çözüm üretebilen, sorgulayabilen, yeniliklere açık, öğrenmeyi seven ve öğrendiklerini akıl süzgecinden geçirebilen bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.