Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Ana dilinin özelliklerini bilen ve doğru kullanan, edebiyatımızdaki eserleri tanıyan, sosyal ve kültürel anlamda donanımlı; insanı tanımada, dünyaya ulaşmada ve yaşamı anlamada belirgin bir önceliğe sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilerimize Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin örnekleri okutulmakta, çağdaş yazarlarımızın metinleri yorumlanarak ve tartışılarak incelenmektedir. Okuma ve yazma eylemine büyük önem verilmekte, her düzeyde disiplinler arası işbirliği içinde çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin düşünen, sorgulayan, çevrelerine duyarlı ve günceli yakalamış bireyler olarak yetişebilmeleri adına kitap okutulmakta ve evrensel bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Okuyan bir kuşak yetiştirmek de öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Tüm bunların yayında ülkemizde uygulanan YGS ve LYS’de Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım derslerinde başarılı olmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedefler doğrultusunda yardımcı kaynaklarla dersler desteklenmekte ve etüt programları uygulanmaktadır.