Dersimiz Kimya

web1

Dersimiz Kimya

Lise öğrencilerimiz kimya laboratuvarında günlük hayattaki asit ve bazları öğrendiler.