Mentörlük

Mentörlük

BALKAYA OKULLARI MENTÖRLÜK UYGULAMASI:

1. Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek,

2. Öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonunu sürekli desteklemek,

3. Test çözme becerilerini geliştirerek YGS,LYS ve KPSS türevi sınavlarındaki başarısına katkıda bulunmak,

4. Okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlamaktır.Bu amaçlar doğrultusunda mentor öğretmenlerimiz öğrencileriyle ayda iki kez bireysel, bir kez de toplu görüşme yaparlar.

5. Bu görüşmelerde mentor öğretmen öğrencinin okul sınavı sonuçlarını değerlendirir, öğrenci ile birlikte mesleki yeterlilik için hedef puan belirler, sınavlardan sonra hedeflediği puana ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir, öğrenci belirlenen hedefe ulaşamadıysa nedenlerini sorgulayarak ihtiyaçları belirler ve yeni hedef belirleme konusunda öğrenciyi motive eder. Ayrıca öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri konularında yaşadığı sıkıntıları da dinleyerek gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi uygun birimlere yönlendirir.

6. Mentor Öğretmenlik Sistemi ile her öğrencimizin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin dikkatlice izlenmesi, öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, planlama ve değerlendirme becerilerinin artırılması, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, akademik başarının yükseltilmesi, okula bağlılığının sağlanması, öğrenme motivasyonunun artırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve yakın işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

7. Mentor öğretmenler yüz yüze görüşmelerde ya da ayda en az bir kere yapılan telefon görüşmelerinde velileri yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirirler.

8. Rehber öğretmenler de mentor öğretmenlerle ayda bir yaptıkları bireysel görüşmelerde öğrencilerle ilgili bilgi alışverişinde bulunur ve yapılacak çalışmaları birlikte planlarlar.