İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

cover

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

İnsan hakları tüm insanların eşit derecede sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Dil, din, ırk, cinsiyet farklılığı ayırt etmeksizin, herkesin yararlanması gereken haklardır. 

Birleşmiş Milletlerin asıl amacı insan hak ve özgürlüklerini korumak, barış ve güvenliği sağlamak olduğu için 10 Aralık 1948 yılında ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‘ni yayınladı ve tüm dünyaya ilan etti. Bugün bu tarihi takip eden hafta ise ‘İnsan Hakları Haftası‘ olarak kutlanmaktadır. 

Günümüzde ülkemizde de hala tam anlaşılamayan ve  gereken değeri görmeyen insan hakları ve demokrasi konusunda Aydın Üniversitesi Genel Koordinatörü Halil İbrahim Kökçü ve Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Rıdvan Akın okulumuzda bir konferans vererek öğrencilerimizi bilgilendirdiler ve onların sorularına yanıt verdiler.

1234