Kimya Dersleri

k

Kimya Dersleri

Balkaya Sağlık Lisesi 10. sınıf öğrencilerimiz Kimya dersinde öğrendikleri Ayırma Yöntem ve Tekniklerini deneylerle pekiştirdiler.

k1 k2