Sağlık Bakanlığı Personel Alımı

personel

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı Personel alımı yapacak. Hemşire Yardımcıları, Sağlık Bakım Teknisyeni ve Ebe yardımcılığından mezun öğrenciler Klinik Destek Elemanı olarak başvurabilecek. Başvurular 04 Ocak 2019 tarihide sona eriyor. Başvuruların İŞKUR İl Müdürlüğü Hizmet Merkezine şahsen veya “www.iskur.gov.tr” adresinden yapılması gerekiyor. İllere göre açılan kadro sayısı dağılımı aşağıda verilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

  1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
  2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
  3. 36 yaşından gün almamış olmak.
  4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
  5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
  6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde; a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.