ZAMANI NASIL YÖNETMELİYİZ?

zaman

ZAMANI NASIL YÖNETMELİYİZ?

ZAMANI NASIL YÖNETMELİYİZ?

“İnsanlar arasındaki en önemli fark sahip oldukları zaman değil onu nasıl kullandıklarıdır.”

Zaman yönetimi, zamanı mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemidir. Zamanı etkili kullanmak, her sabah güne 24 saat ile başlayıp, “yapılması gerekenler” listesini belirleyerek öncelik sırasıyla yerine getirmektir.

Ergenlik zaman yönetimi konusunda sıkıntıların yaşandığı bir dönemdir. Sosyal iletişimin ön planda tutulması ile ders hedeflerinin geri plana atılması sık rastlanan bir sorundur. Lise çağlarında akran ile iletişimin yanında akademik hedeflerin de gerçekleştirilmesinin yüksek olması beklenir. Fakat sosyal iletişimi yüksek olan gencin yüksek motivasyonla başlayan ders çalışma temposu zamanla bozulma gösterebilir. Sınav notlarından beklentisine uygun not olan, ders ödevlerini nitelikli ve zamanında yapan ve ders içi performansı yüksek olan bireylerin zamanı verimli kullandığını söyleyebiliriz.

  1. YAPILMASI GEREKENLERİ NETLEŞTİRELİM.

Tam olarak ne istediğimi yapılabilir hedefler olarak belirleyelim. Örneğin; matematik dersi   “obeb –okek” konusunu tekrar ederek 100 soru çözmeliyim”.

  1. KÜÇÜK ADIMLAR HALİNDE PLANLAMALAR YAPALIM.

Planlamanın günlük, haftalık ve dönem içi şeklinde yapılması gerekir. Geniş zaman dilimine yayılan planlamaların değerlendirilmesi güçleşir ve bu durum motivasyonu düşürebilir. Günün sonunda öğrenilen dersin pekiştirilmesi, yapılan soruların kontrol edilmesi, eksiklerin belirlenmesi kısa süreli planlamadır ve bu planlama hemen geribildirim sağlar. Günlük planlamanın ardından haftalık hedefler koymak, haftayı gözden geçirme imkanı verecek ve olası yığılmaları önleyecektir.

  1. ÖNCELİKLERİMİZİ BELİRLEYELİM.

Yapılması gerekenleri önem durumlarına göre öncelik sırasına koymak takibi ve kontrolü kolaylaştıracaktır. Örneğin, son yapılan deneme sınavına göre konu eksiklerinin tamamlanması ve soru çözümü ile pekiştirme, çalışmalarda öncelikli olmalıdır.

  1. ZAMAN HIRSIZLARINA KARŞI KENDİMİZİ KORUYALIM.

Öğrencilerin ders çalışma akışını bölen, zamanı etkili kullanmasını engelleyen durumlar zaman hırsızlarıdır. Online oyunlar, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp gibi sosyal ağlar ders çalışmaya ayrılan zamanı bölerek, kalitesini azaltır. Öğrenci, teknolojiyi belirli bir farkındalıkla ve kontrollü olarak kullanmalı, aile gerekirse bu konuda öğrenciye destek vermelidir.

  1. ERTELEMELERE VE KARARSIZLIĞA KARŞI HAREKETE GEÇELİM.

Sorumluluklarımızın aksamasında ki en büyük nedenlerden biriside ertelemek ya da kararsız tutum göstermektir. Yarın hallederim diyerek ertelediğimiz her şey boşa giden bir gün anlamına gelmektedir. Unutmayalım ki bugünlerde dünlerin yarınları idi. Öğrencinin iyi olduğu ders ya da konudan çalışmaya başlaması, erteleme ve kararsızlığa meydan okuması açısından etkili olacaktır. Hafta içinde ötelenen çalışmaları hafta sonunda tamamlayarak gidermek gelecek haftaya güven ve istekle başlamayı sağlayacaktır.

Zaman kıymetlidir bu yüzden unutmamalıyız ki en önemli şeyleri asla en önemsizlerin insafına bırakmamalıyız.

DİLEK IŞIK YAZICI
Psikolog/Rehber Öğretmen